Konferencja V4 Automotive Summit

w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

data: 18.10.2018

miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

ilość osób: 60